Cotevisa 2 ipari császárfa - Invazivitás vizsgálat

May 21, 2020

Növények esetében, gyakran merül fel a kérdés, hogy az adott növényfajta invazív-e vagy sem.


Sajnos gyakran találkozom azzal, hogy egy növényt egy-egy tulajdonsága alapján invazívnak kiáltanak ki. Sajnos nem egyszer olyan konspiratív módon kifordítva a valóságot, hogy az még a lapos föld elméletet is túlszárnyalhatná.


A helyzet az, hogy a Cotevisa 2 Paulownia Clon-ra Magyarországon ez idáig nem készült Invazivitás vizsgálat. Valamint előszeretettel mossák össze az hazai Paulownia fajtákkal. Szakmailag ez elfogadhatatlan, valamint a komoly szakemberek véleményét is tévutakra viheti.


Ahhoz, hogy objektív képet kapjunk, és szakmailag korrekt véleményt alkothassunk a Cotevisa 2 Paulownia Clon-ról, szükség van egy vizsgálatra, ami alapján megtehetjük kijelentéseinket. Paulownia fajtákkal kapcsolatban gyakran merül fel, hogy biztos invazív, mert sok magot terem. ???

 

Invazív vizsgálat felépítése: Jelenleg Magyarországon nincs államilag minősített, akkreditált invazív vizsgálat. Nemzetközi, Európai Közösségi összehasonlításban több vizsgálat is szóba jöhet, ami alapján pontos elbírálást tudunk készíteni. Ezek a vizsgálatok három lépcsőből, és három mélységből épülnek fel. A folyamat végén, egy 10-es skálán kapunk értékelést az adott növényről, amely 1-10ig értékeli a növény fejlődésbeli, végső soron invazív jellegét. Az 1 azt jelenti, hogy a vizsgált növény nem életképes az adott környezetben a 10 pedig azt, hogy erős invazív tulajdonságai vannak az adott élőhelyen.


Vizsgálat lefolytatása: Egyetlen növény felhasználásával nem lehet invazív vizsgálatot lefolytatni. A pontos eredmény érdekében minimum 2000 db növény szükséges. Ha lehetséges, akkor ezek minimum 4 egymástól elkülöníthető termőterületen helyezkedjenek el. Az elkülöníthető termőterület azt jelent, hogy a kísérletben résztvevő növények, sem a virágzás, beporzás alkalmával, sem pedig a termések, magok kiszóródása alkalmával nem találkozhatnak egymással. Ha ezek a feltételek adottak, akkor megkezdődhet az élettani fejlődési, és terjeszkedési vizsgálat. A vizsgált termőterületekre a vizsgált növényfajból nem ivarérett, hanem szaporítóanyag minősítésű egyedeket kell kiültetni. Mert csak így adaptálódhatnak az adott talaj, és klimatikus viszonyokhoz. Valamint a későbbi terméseik is így az adott termőhely adottságaihoz mérten alakulnak ki.

 

A vizsgálat első szakaszában vizsgálni kell a kijuttatott szaporítóanyag éledési arányát. A megéledésen túl figyelni kell a kijuttatott növényállomány fejlődési sebességét. Ezt össze kell vetni az őshonos területeken tapasztalt fejlődési sebességgel. Új faj, vagy hibridek esetében ez nem megoldható. Fontos, hogy ne vessük össze hasonló növények fejlődési sebességével, mert az téves eredményeket hozhat. A pontos kísérlet csak az adott növényfajra koncentrál.
Vizsgálat második szakasza. A termésre, a keletkezett magok minőségére, mennyiségére, valamint azok életképességére vonatkozik. Az életképességet szintén három környezeti feltétel mellett kell vizsgálni. Az első a természetes a termőhely adta lehetőségek között történő életképesség. Második a kertészeti körülmények között történő életképesség. Harmadik a laboratóriumi körülmények közötti életképesség. Ez egy szabályozott folyamat, ami a meglévő magok maximalizált eredményét célozza meg. Szabályozott fény, hő, és páratartalommal.

 

Ennek a célja, egy elméleti maximum meghatározása. Csirázás % meghatározása. Min
magszükséglet 10 000 db mag/ vizsgálat, minimum vizsgálat 4 egymást követő ciklusban
megismételve.


Vizsgálat harmadik szakasza a kijutatott magok által felmutatott reprodukció mértéke. Ezen
reprodukció környezeti hatása. Újonnan létrejött egyedek kifejlődése az adott klímán,
termőterületen. Növényzet terjeszkedésének mértéke. Valamint az eredeti behatárolt termőterület elhagyásának mértéke. Egyedek megjelenése a termőterületen kívül, azok távolsága az eredeti termőterület határától.


Jegyzőkönyvi kivonatok, részkivonatok növényfajta eredési, és környezeti terjeszkedés vizsgálatából.
Vizsgált növény: Cotevisa 2 Paulownia Clon
Felhasznált szaporítóanyag: In vitro szaporított palánta. 12x12x24 cm gyökereztető
konténerméretben előnevelve.
Vizsgált közegek: Európai Éghajlat, kontinentális klíma.
Termőföldtípusok: Több kísérleti parcella, erősen változó talajtípusok túlnyomó részt barna,
fél kötött talajok.
Kísérletben használt szaporítóanyag darabszáma: 12 700 db növény.


Parcella száma: HÉD 01
GPS koordináták: 47.830617, 17.451620

Darabszám: 1 100 db

Ültetés éve: 2014

 

Parcella száma: PIN 01

GPS koordináták: 47.689553, 17.595739

Darabszám: 500 db

Ültetés éve: 2014

 

Parcella száma: BAS 01 és Bas 02
GPS koordináták: 46.0689109, 17.7822847
Darabszám: 2 300 db
Ültetés éve: 2014-2016


Parcella száma: MEZ 01
GPS koordináták: 47.689553, 17.595739
Darabszám: 550 db
Ültetés éve: 2015


Parcella száma: CEL 01-CEL 02- CEL 03
GPS koordináták: 47.246710, 17.143744
Darabszám: 3 200
Ültetés éve: 2014, 2015, 2016

 

Parcella száma: SER 01-SER02-SER03-SER 04
GPS koordináták: 47.11080, 18.596527
Darabszám: 1 850 db
Ültetés éve: 2012-2013-2014-2015


Parcella száma: TÁR 01
GPS koordináták: 47.378429, 18.812358
Darabszám: 3 200
Ültetés éve: 2014

 

Kísérleti parcellákon jegyzőkönyvek készültek a növények fejlődéséről. Vizsgálat összehasonlította a különböző területeken, eltérő neveléstechnikával nevelt növények közötti eltéréseket. Monitorozási időszakok külön kitértek a növények ivaréretté válására, valamint a kinevelt magok természetbe kijutásának következményeire.


Cotevisa2 Paulownia clon természetes környezetbe kijuttatva önerőből történő fejlődés esetén

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      X
  Gyenge

 

Cotevisa 2 Paulownia clon természetes környezetben kijuttatva előkészített talaj esetén, öntözéses, és ültetvénygondozásos nevelés esetén.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
         X
    Kedvező

 

Cotevisa2 Paulownia clon nevelt mag, természetes környezetbe önerőből kijuttatva.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X
Nem életképes

 

Kísérlet megállapításai
Vizsgált növény Cotevisa2 Paulownia Clon. Természetes környezetbe, palánta szaporítóanyag formában kijuttatva gyenge eredést mutat. Fejlődése Kontinentális klímán erősen mérsékelt. Ivarérett kort a kijutatott egyedek kb 3-5 % érte meg. Terméseik, és a környezetben nevelt magok minősége rendkívül gyenge.


Magok eredési aránya természetes kiszóródással 0%
Magok eredési arány vizsgát, irányított kiszórással 0%
Magok eredési aránya kertészeti körülmények között> 1%
Magok eredési aránya laboratóriumi körülmények között> 5 %


Vizsgált növény Cotevisa2 Paulownia Clon. Előkészített ellenőrzött környezetbe, palánta szaporítóanyag formában kijuttatva 99,5 % eredést mutat. Fejlődése Kontinentális klímán öntözéses rásegítéssel, valamint a környezet gondozásos technológia betartásával megfelelőnek mondható. Ivarérett kort a kijutatott egyedek kb. 94 % érte meg. Terméseik, és a környezetben nevelt magok minősége gyenge.


Magok eredési aránya természetes kiszóródással 0%
Magok eredési arány vizsgát, irányított kiszórással 0%
Magok eredési aránya kertészeti körülmények között> 3%
Magok eredési aránya laboratóriumi körülmények között> 5 %


2012- 2019 időszak alatt a vizsgált parcellák környezetében magról szaporodott egyedek nem voltak megfigyelhetőek.

 

Kísérletben részt vevő 12.700 növény három egymást követő időszakban, valószínűsíthetően 6 350 000 000 db magot nevelt ki. Ezen nevelt magok, kiszóródtak természetes környezetükbe. Mindezek ellenére magról kelés nem volt dokumentálható.


Vizsgálat megállapítja, hogy a Cotevisa 2 Paulownia clon önerőből természetes környezetében szaporodni nem képes. Steril Clonnak tekinthető.

 

Vizsgálat képanyagai, segédletek dokumentáció részletek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Kiemelt hírek

A 3 + 1 legfontosabb feladat, ha császárfa ültetésben gondolkodik - 3. rész

February 1, 2019

1/6
Please reload

Hírek
Please reload

Archívum